BIO /

YEUN-KYUNG KIM

 

Kim Yeun Kyung. All rights reserved

ECRIN


Bois, plâtre, tissu.

26 X 23 X 20 cm. 2007